A Magyar Tudomány folyóirat kimagasló jelentősége

Magyar tudomány
Magyar tudomány

A Magyar Tudományos Akadémia egy magyarországi köztestület, melynek fő célja a tudomány művelése és terjesztése. Ebben hatalmas szerepet játszik a Magyar Tudomány folyóirat. Ez a folyóirat olyan egyedi, öntálló cikkgyűjteményeket és tematikus dolgozatokat közöl, amelyekben az adott téma legkiemelkedőbb magyarországi szakértői mutatják be tudományos eredményeiket és törekvéseiket.

Mindezt természetesen közérthető és igényes módon teszik, melyet a folyóirat szigorú módon megkövetel. A tudományokhoz tartozó számos rovatok garantálják a tartalmi változatosságot, sokszínűséget. A folyóirat 1840 óta működik, melyet természetesen a Magyar Tudományos Akadémia jelentet meg és működtet.

A rovat egyik mottójának a „A tudomány sajátossága az új iránti fogékonyság”, melyhez hűen tartják magukat. Ez a megnyerő kifejezés teljes mértékben, egyedi módon ötvöződik a több mint százötven éves múlt során kialakult hagyományokkal és ezeknek mélyreható tiszteletével. A Magyar Tudomány folyóiratnak egy saját honlapja is van, http://www.matud.iif.hu/, melyet bárki meglátogathat. A Magyar Tudomány folyóirat mindig igyekszik az olvasókkal való kapcsolat mélyebb, szélesebb kialakítására.

Azok, akik ebben a neves iratban szeretnék megjelentetni művüket, bizonyos szabályokat be kell tartaniuk. Ez egyik legfontosabb előírás, hogy a kézirat ne haladja meg a háromszázezer karakterszámot. Ez a leütésszám körülbelül nyolc oldalnak felel meg a folyóirat füzeteiben. Abban az esetben, ha a dolgozat bizonyos táblázatokat is tartalmaz, vagy épp egyéni ábrákat, akkor mindenképp figyelni kell a szerzőnek arra, hogy a szöveg mennyisége arányosan csökkentve legyen.

Ezáltal lehet megtartani az előírt nyolc oldalt. A leütések száma a recenziókra és a beszámolókra is vonatkozik. Ezeknek az esetében a karakterszám nem haladhatja meg a nyolcezer leütést. Fontos még tudni, hogy a kéziratot MS Word dokumentumban vagy .rtf formátumban kell leadni interneten. Akinek erre nincs lehetősége, az mindenképp CD-re másolja a kéziratot, majd azt küldje be a szerkesztőségbe. A Magyar Tudomány folyóirat csakis minőségi cikkeket, dolgozatokat publikál.